image description

2017 Alle rechten voorbehouden door © Harry van Hest

Gastspreker

Contact

Onze klanten van de toekomst

Onderwerp

Tijdens deze indringende, maar met toepasselijke humor doorweven voordracht, stelt Harry je de resultaten voor van het klanten-onderzoek dat verricht werd naar wat die ‘klant van de toekomst’ verwacht van bedrijven uit uw sector.

Benaderen wij ‘nu’ onze klanten van de toekomst nog wel zoals zij het van ons verwachten?

De laatste jaren nemen onze klanten meer en meer zelf het initiatief. Meer dan 75% gebruikt daarbij voluit de digitale mogelijkheden, om informatie op te zoeken en vooral om te vergelijken. Dit alles maakt dat de klant het prettige gevoel heeft dat hij zelf de touwtjes in handen heeft. Dit betekent ook dat de relatie met onze klanten helemaal anders is dan voorheen en vooral, die digitale evolutie zal niet ophouden! Willen wij dus meer sales en goeie winstmarges, zullen we slim dienen te anticiperen!

Dit laatste hangt af van de wijze waarop iedereen in uw organisatie omgaat met de omgevingsfactoren die het creëren van ‘waarde’ voor klanten dagelijks beinvloeden.
Op basis van tientallen diepgaande gesprekken, werden in deze voordracht de essentiële eigenschappen verzameld die alleen succesvolle bedrijven en mensen blijken te bezitten in omgang met klanten.

Al gehoord van paarse koeien in de blauwe oceanen?
Zijn jullie voldoende bezig met concurreren, innoveren en het veranderen van het denken?

Op een voor iedereen begrijpelijke manier, geeft Harry duiding over de elementaire factoren die een zeer grote invloed zullen hebben op de klantenstroom van de toekomst naar ook uw bedrijf/organisatie.
Uw publiek zal het er druk mee hebben, want iedereen trekt die schoentjes aan die hem of haar het beste passen.


Formules:

1) Deze lezing duurt ongeveer 1:00 uur (inclusief de korte interactieve workshop),

2) De lezing kan ook uitgebreid worden met een workshops ( +/- 2:00)

3) Of zelfs tot een complete training rond klantvriendelijkheid van een dagdeel (4:00).

Harry van Hest - Onze klanten van de toekomst

Harry van Hest - video: Onze klanten van de toekomst
Onze klanten van de toekomst - gebracht door gastspreker Harry van Hest

Testimonials

Would you like more information?

Would you like more information about the possibilities for you event, or are you looking for a coach who can sharpen your communication skills?
Then you can always contact us without obligation via the following link: