image description

2017 Alle rechten voorbehouden door © Harry van Hest

Gastspreker

Contact

Passie piramides

ONDERWERP

Er is onderzoek gedaan bij laatstejaarsstudenten en werkgevers. Enerzijds over wat hun beroepskeuze zou zijn en anderzijds hoe de ‘jobsatisfaction’ is bij de doorsnee werknemers. Dit naar aanleiding van de studie in die in de VSA verschenen is en die ons leert dat daar, 70 % (!) van de werknemers niet tevreden is met het soort van werk dat ze doen …!

Dit heeft natuurlijk alles te maken met de juiste studie- en/of beroepskeuze op scharniermomenten van het leven/de carrière.
In dit economische klimaat, waar de werkgevers er alles aan doen om hun personeel te behouden, leek het dan ook aangewezen van een programma te ontwikkelen waarbij dit probleem aan de basis wordt aangepakt.

Die basis zijn de studiekeuzes die studenten maken op de verschillende niveaus.
Als die keuzes juist gemaakt worden, eindigen schoolverlaters met de juiste diploma’s, stappen ze in de juiste werkomgeving en zal de ‘jobsatisfaction’ en de retentie automatisch veel groter zijn.

Passie !!!
Vooral het begrip ‘PASSIE’ vormt bij dit alles het draagvlak.
Als studenten bewust en met passie met hun studies bezig zijn en deze dus ook beëindigen, dan worden het als vanzelf gedreven werknemers.
En als werknemers met passie hun dagdagelijkse werk doen, dan scoren ook de bedrijven op alle niveaus!


DOELGROEP

Studenten op de scharniermomenten van hun opleiding. Vlak voor hun overgang naar het secundair of vlak voordat ze hun universitaire keuze of keuze qua hogeschool maken. Maar ook vlak na hun hogere opleiding, voordat ze in het beroepsleven stappen. Passie => succes in carrière
Werknemers die vanuit hun bedrijf de kansen krijgen om te herscholen of om bij te scholen. ‘Levenslang leren’ wordt het ‘leitmotiv’ van de komende jaren, dus als werkgevers en werknemers gezamenlijk investeren in extra opleidingen, is het maken van de juiste keuze elementair => hogere retentie
Werkzoekenden (bijv. via interimkantoren, jobbeurzen, overkoepelende organisaties voor arbeidsbemiddeling, opleidingsinstituten ed) die dank zij deze workshop hun op maat gemaakte ‘paspoort’ meekrijgen dat aflijnt in welke richting dat ze een job kunnen vinden, die past bij hun capaciteiten en interesses => jobtevredenheid.


PROFIEL

Harry is al jaren actief als presentator/moderator en vooral ook als keynote speaker en trainer. In die laatste hoedanigheden geeft hij dus voordrachten en trainingen voor diverse doelgroepen. Die activiteiten situeren zich hoofdzakelijk in de bedrijfswereld en het is vanuit die hoek dat de problematiek van verkeerde studie- en beroepskeuze hem opviel.
Vandaar dat Harry dit nieuwe programma ontwikkeld heeft gericht op de jongvolwassenen van nu en op al wie de bereid is om na te denken over nieuwe horizonten.


FORMULES  

Dit programma bestaat uit een interactief, enthousiast- creatief basisseminarie van 1:00 tot 1:30, ter lancering van en bewustmaking rond, het concept.

Desgevallend gevolgd door een uitgebreide workshop, waarin de deelnemers begeleid wordt bij het invullen van een matrix die gaat bepalen wat zijn/haar ‘Passie Piramides’ zijn gebaseerd op zijn/haar persoonlijke ‘Waarden’, ‘Interesses’, ‘Capaciteiten’ en ‘Ambities’.
Concreet betekent dat, dat iemand die in het programma stapt, na afloop een ‘paspoort’ heeft waar als het ware op staat in welke richting hij/zij best verder zoekt qua studierichting of qua werk.
In een tweede fase kan dit basispakket uitgebreid worden naar een halve of zelfs hele dag, waarbij diverse andere sprekers en aangepast entertainment het geheel completeren.

Harry van Hest - Passie piramides

Harry van Hest - video: Passie piramides
Passie piramides - gebracht door gastspreker Harry van Hest

Testimonials

Would you like more information?

Would you like more information about the possibilities for you event, or are you looking for a coach who can sharpen your communication skills?
Then you can always contact us without obligation via the following link: